English ภาษาไทย
Call 02-026-6462 or Contact Us

Please visit our Facebook pages:

Ploen Restaurant facebook.com/ploen.restaurant
Caretery facebook.com/caretery.catering
Delibites facebook.com/delibites.box

Staff
Staff
ทีมงานของแคร์เตอร์รี่ประกอบด้วยบุคลากร ที่มีประสบการณ์ด้านจัดเลี้ยงในโรงแรม อีกทั้งยังได้รับการฝึกฝนให้ทำงานที่มีคุณภาพ และมาตรฐานสูง ทีมงานทุกคนยินดีจะให้บริการด้วย รอยยิ้มจากใจ โดยใส่ใจกับรายละเอียดทุก ขั้นตอน เพื่อให้งานเลี้ยงของคุณลุล่วงไปด้วยความสำเร็จ
Equipment
Equipment
แคร์เตอร์รี่ใส่ใจในการคัดสรรภาชนะและ อุปกรณ์ทุกชิ้นเพื่อให้เหมาะสมกับงานเลี้ยง ที่สำคัญของคุณในทุกๆ โอกาส
Addon Services
Add-on Services
แคร์เตอร์รี่เป็น one stop service สำหรับงานจัดเลี้ยง โดยมีบริการเสริมต่างๆ อย่างครบครัน เพื่อให้งานจัดเลี้ยงของคุณ สมบูรณ์แบบที่สุด
Transportation
Transportation
ความรวดเร็วตรงเวลาถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจจัดเลี้ยงนอกสถานที่ แคร์เตอรี่จึงให้ความสำคัญกับการการขนส่งเป็นพิเศษ เรามียานพาหนะที่ได้มาตรฐาน และอุปกรณ์สำหรับขนส่งอาหารครบครัน ทำให้อาหารถึงมือท่านอย่างเรียบร้อยและถูกสุขอานามัย