English ภาษาไทย
Call 02-026-6462 or Contact Us

Please visit our Facebook pages:

Ploen Restaurant facebook.com/ploen.restaurant
Caretery facebook.com/caretery.catering
Delibites facebook.com/delibites.box

งานฉลองมงคลสมรส

“โบสถ์กาลหว่าร์”

งานแต่งงาน ณ โบสถ์กาลหว่าร์ โบสถ์คริสต์เก่าแก่แห่งหนึ่งที่มีความสวยงามตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้กับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ มีลักษณะสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบนีโอโกธิค เป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวคริสเตียนที่เข้ามา ตั้งถิ่นฐานในกรุงเทพ ซึ่งคนทั่วไปเรียกว่า “วัดกาลหว่าร์” หรือชื่อทางการว่า “วัดแม่พระลูกประคำ”