English ภาษาไทย
Call 02-026-6462 or Contact Us

Please visit our Facebook pages:

Ploen Restaurant facebook.com/ploen.restaurant
Caretery facebook.com/caretery.catering
Delibites facebook.com/delibites.box

งานแถลงข่าวเปิดงาน “เด็กไทยกับไอที” จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม – สยามดิสคัฟเวอรี่ เซ็นเตอร์

เด็กไทยกับไอที

        กระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าวการจัดงาน “เด็กไทยกับไอที” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนได้รู้เท่าทัน เลือกรับปรับใช้สื่อไอที ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและส่วนรวม และเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ให้ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ณ แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้า สยามดิสคัฟเวอรี่ เซ็นเตอร์

        โอกาสนี้ Caretery Catering ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ดูแลในส่วนของอาหารค็อกเทล รวมทั้งเครื่องดื่มเพื่อต้อนรับสื่อมวลชนและแขก VIP ที่มาร่วมงาน โดยTheme งานครั้งนี้เป็น Theme สีฟ้า

        สำหรับลูกค้าที่สนใจจะจัดงานเลี้ยงแถลงข่าว หรืองานเปิดตัวสินค้าหรือโครงการต่างๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-537-8906-9 หรือ email : sales@caretery.com