English ภาษาไทย
Call 02-026-6462 or Contact Us

Please visit our Facebook pages:

Ploen Restaurant facebook.com/ploen.restaurant
Caretery facebook.com/caretery.catering
Delibites facebook.com/delibites.box

บัตรเครดิต ธ.ทหารไทย ลด 20% เมื่อสั่งเมนู “ปลาหมึกไข่ผัดไข่เค็ม”

Promotion_TMB_2014-01

บัตร : บัตรเครดิตธนาคารทหารไทย

Promotion : ส่วนลด 20% เมื่อสั่งเมนู “ปลาหมึกไข่ผัดไข่เค็ม”

ระยะเวลา : ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2558

เงื่อนไขการใช้ :
– โปรดแสดงบัตรเครดิต ธนาคารทหารไทยทุกครั้ง เพื่อรับส่วนลดตามโปรโมชั่น
– สงวนสิทธิ์ส่วนลดในเมนูนี้สำหรับบัตรเครดิตธนาคารอื่นๆ
– ใช้เป็นส่วนลด 20% เฉพาะเมนู “ปลาหมึกไข่ผัดไข่เค็ม” เท่านั้น
– ส่วนลดนี้ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารสำหรับงานจัดเลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่
(งานจัดเลี้ยงใน หมายถึงงานจัดเลี้ยงที่จองห้องสำหรับ 20 ท่านขึ้นไป)
– เมื่อใช้ส่วนลดในเมนูนี้แล้ว 20% เมนูนี้จะไม่สามารถใช้ส่วนลดได้อีกในกรณีใช้บัตรสมาชิกเพลินการ์ด
– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้
– ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
– สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-537-8906-9 หรือ sales@caretery.com